Dojazd / GPS
Będzin
ul. Sielecka 93B

GPS N: 50° 18' 28"
E: 19° 8' 38"  

Zobacz dojazd

Kontakt
 • telefon :

  (032) 267 - 57 - 14

 • fax :

  (032) 267 - 59 - 14

 • e-mail :

  wirex@wirex.bedzin.pl

Zobacz kontakt

Wybierz Kategorie

Recycling budowlany

Prowadzimy recycling gruzu i materiałów budowlanych powstałych przy wyburzeniach i rozbiórce budowli betonowych i ceglanych. Recykling jest źródłem pozyskania kruszyw do ponownego wykorzystania w trosce o nasze środowisko.

Stosując recykling gruzu chronisz środowisko oraz redukujesz koszty inwestycji!

Oferujemy recykling następujących odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne takich jak:

 • wybrakowane odpady ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (kod odpadu 10 12 08)
 • wybrakowane wyroby (kod odpadu 10 13 82
 • odpady betonu oraz gruz z remontów i rozbiórek (kod odpadu 17 01 01)
 • gruz ceglany (kod odpadu 17 01 02)
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod odpadu 17 01 03)
 • zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych (kod odpadu 17 01 07)
 • odpady z remontu i przebudowy dróg (kod odpadu 17 01 81)
 • inne niewymienione odpady (kod odpadu 17 01 82)
 • asfalt nie zawierający smoły (kod odpadu 17 03 02)
 • gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierające substancji niebezpiecznych (kod odpadu 17 05 04)
 • urobek z pogłębienia nie zawierająca substancji niebezpiecznych (kod odpadu 17 05 06)
 • tłuczeń torowy (kruszywo) nie zawierający substancji niebezpiecznych (kod odpadu 17 05 08)

Recykling gruzu
Recykling składowanie odpadów budowlanych


Pondadto prowadzimy prace wyburzeniowe oraz własny transport materiałów z wyburzenia. Oferujemy także podstawienie kontenera na gruz.